“DIALOGS AB MĀCĪBU CENTRS”
starptautiskiem kvalitātes standartiem atbilstošs apmācību pakalpojumu sniedzējs
Par mums
“Dialogs AB” firma dibināta un aktīvi darbojas kopš 1997. gada. SIA “Dialogs AB” Mācību centrs galvenie darbības virzieni –  nozares speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana (par tēmām – personas datu aizsardzības speciālistu apmācība, projektu vadība, profesionāla klientu apkalpošana, saskarsme, akcīzes preču aprites kārtība, investēšana, mārketings, datorzinības, emocionālā inteliģence, u.c.) un valodu kursi. SIA “Dialogs AB” - starptautiskiem standartiem atbilstošs apmācību pakalpojumu sniedzējs.
kursi, apmācības, valodu kursi, angļu valoda, курсыkursi, apmācības, valodu kursi, angļu valoda, курсыkursi, apmācības, valodu kursi, angļu valoda, курсы 
DIALOGS AB APMĀCĪBU u.c. projekti:
Mūsu klienti un sadarbības pieredze
Sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, korporatīvajiem klientiem, fondiem un privātpersonām, t.sk.:
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku apmācība (80 darbinieki)
 • Valsts darba inspekcijas darbinieku (117) apmācība
 • Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku (143) apmācība
 • Ropažu (16) un Carnikavas pašvaldības darbinieku (24) apmācība
 • Latvijas valsts mežu darbinieku (17) apmācība
 • Latvijas Gāze darbinieku (16) apmācība
 • Finanšu ministrijas darbinieku (30) apmācība
 • Čili Picas darbinieku (10) apmācība
 • Lattelecom, Radisson Blu, Dukascopy Bank SA u.c. uzņēmumu un iestāžu darbinieku apmācība
 • Ilgstoša sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru organizējot apmācības projektā «Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības Latvijā»
 • 4 gadu pieredze sadarbībā ar Latvijas Sabiedrības integrācijas fondu, mācot valsts valodu Rīgā dzīvojošiem cittautiešiem
 •       Privātpersonu apmācība (> 3000)
 •       u.c.

Dalība projektos

 • “Sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti”
 • ESF “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerības organizētām apmācībām”
 • ESF “Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”
 • Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2007.-2013.gadam ATS Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments
 • ESF „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”
 • NVA organizētais aktīvās nodarbinātības pasākums „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi”
 • NVA organizētais aktīvās nodarbinātības pasākums “Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei”
 • „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros”
 • u.c.

Realizētie apmācību kursi un tēmas

 • Efektīva klientu apkalpošana pa tālruni
 • Saskarsmes prasmes
 • Personas datu tiesiskā aizsardzība
 • Darba aizsardzības pamati
 • Administratīvā procesa likuma grozījumi
 • Personāla atlases metodes
 • Personālvadība, vadības stilu un metožu efektīva izmantošana
 • Veiksmīga sarežģītu sarunu vadīšana, efektīva sanāksmju vadīšana, veiksmīga komunikācija un prezentēšana
 • Personas datu aizsardzības speciālista apmācības
 • Dzīvesprieka laboratorija jeb pozitīvas domāšanas praktikums
 • Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija
 • Veido mājas lapu pats
 • E-pakalpojumi
 • Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)
 • Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)
 • Vācu valoda (ar un bez priekšzināšanām)
 • Krievu valoda
 • Valsts valoda
 • Franču valoda
 • Norvēģu valoda
 • u.c.

 

Mācībspēki

“Dialogs AB” Mācību centra piesaistītie mācībspēki un speciālisti ir profesionāļi ar augstāko speciālo izglītību un  ievērojamu praktiskā  darba pieredzi, kā arī ar nopietnu attieksmi pret darbu un atbildību par tā rezultātiem.
kursi, apmācības, valodu kursi, angļu valoda, курсы  kursi, apmācības, valodu kursi, angļu valoda, курсы kursi, apmācības, valodu kursi, angļu valoda, курсы
Izglītības programmas
Darbam nepieciešamo zināšanu un prasmju pilnveidei piedāvajam pieprasītas un konkurētspējīgas mācību programmas 1-16st. līdz 960st. apjomā; specializējamies dažādu valodu, valodu līmeņu pilnveidošanai, kā arī nozares speciālistu kvalifikācijas celšanai, t.sk.: 
 • personas datu aizsardzības speciālistu apmācība,
 • vispārējā un lietišķā angļu valoda, 
 • vispārējā zviedru valoda,
 • vispārējā un lietišķā latviešu valoda,
 • vispārējā un lietišķā vācu valoda, 
 • lietvedība,
 • grāmatvedība,
 • uzņēmējdarbības vadība,
 • projektu vadība,
 • emocionālā inteliģence, 
 • mārketings,
 • u.c.
Apmācību vietas
Veicam apmācības gan savās, gan klienta telpās visā LR teritorijā.
Aprīkojums (stacionārs un pārvietojams)
Datori, projektors, ekrāns, tāfele, galdi, krēsli un e-studijucentrs.lv resurss.
Pēc kursiem izsniedzam izglītības iestādes SIA “Dialogs AB” Mācību centrs Apliecību par kursa apguvi.
tālr. 67432343, 27766277, 27030327